Henkilötietolaki (523/99) 10 §


1. Rekisterinpitäjä
Careliána Oy

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Titta Miettinen
Sähköposti: careliana@colose.fi
Puhelinnumero: 0505050041 (ks. aukioloajat)

3. Rekisterin nimi
Colose.fi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää tilaukseen tarvittavat tiedot, joita ovat mm nimi, osoite, sähköpostiosoite, uutiskirjeen tilaus ja tilauksen tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkokaupan käyttäjästä vain ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Rekisteripitäjä ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Ennen tilauksen vahvistamista asiakas sitoutuu antamaan/tarkistmaan oikeat tiedot itsestään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakasrekisteristä ei luovuteta nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän kauppajärjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät, ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät/henkilöt. Rekisterin keräämät tiedot tallentuvat kauppajärjestelmän tietokantoihin, joista rekisterinpitäjä ottaa tietyin väliajoin varmuuskopiot.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä ei oikaise, poista tai täydennä rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellistä, tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta henkilötietoa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi jos hän ei itse pysty muuttamaan tietojaan.

12. Lisätietoja
Rekisterin ylläpitäjällä on oikeus siivota rekisteriä, ja poistaa käyttämättä jääneitä ja virheellistä tietoa sisältäviä asiakastilejä.